„Cztery mile za piec”

Spektakl plenerowy- rodzinna gra inscenizowana na motywach dziecięcej poezji ludowej

Cztery mile za piec – rewia zabaw dziecięcych. Spektakl interaktywny oparty na motywach poezji ludowej. Wokół motywu przewodniego (poszukiwanie zaginionej lalki) narasta szereg barwnych, krótkich scen. Akcja widowiska opiera się na schemacie bajki łańcuszkowej, dlatego też kolejne ogniwa spektaklu stanowią kolejne elementy zabawy. Pozwalają one „wyżyć się” nie tylko aktorom ale i widowni. Cztery mile za piec to również sztuka dydaktyczna, ale w zgoła innym znaczeniu, nie nauka moralna wybija się tu na plan pierwszy, ale wyobraźnia ludyczna dziecka i jego twórcze możliwości, także jako aktora. W spektaklu biorą udział dzieci i dorośli.